Investiční příležitost Horní Počernice a Radonice u Prahy 2,9 ha

Aukce skončila 10.1.2023

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Nabízíme k prodeji pozemky v katastrálním území Horní Počernice, hl. m. Praha a v katastrálním území Radonice u Prahy, okres Praha-východ ve Středočeském kraji o výměře podílů  29 350 m2.

Jednotlivé pozemky vč. vlastnického podílu jsou uvedeny a rozepsány dále v textu.

Pozemky se nachází převážně v části Praha 20 – Horní Počernice a to při severovýchodním okraji hl.m.Prahy. Městskou částí vedou dálnice D10, D11 a i městský okruh D0. Poslední z pozemků se pak nachází na území Radonic, které se již nachází v okrese Praha východ.  Jedná se o tři celky pozemků:

1) Pozemky parc. č. 4101/56, 4101/57, 4106/53, podíl 1/3, zapsané na LV 3200 v k.ú. Horní Počernice

se nachází v blízkosti obytné zástavby městské části Klánovice, dle platného územního plánu se pozemky nachází v několika plochách:

  • Plochy OP/SO1.3 – v současnosti OP – orná půda, plochy pro pěstování zeleniny, v územní rezervě jako SO1 – přírodní rekreační plochy a SO3 – částečně urbanizované rekreační plochy, to například znamená, že část pozemku bude vhodná pro plochy sloužící pro rekreaci.
  • Plochy ZMK – zeleň městská a krajinná – vhodné pro rekreační aktivity.
  • Plochy OP/OB-A – v současnosti OP – orná půda, plochy pro pěstování zeleniny, v územní rezervě jako plochy OB – čistě obytné. Tato část pozemku bude tedy vhodná pro plochy sloužící pro bydlení v rodinných domech či dvojdomech městského typu.
  • Plochy OP/OV-B – v současnosti OP – orná půda, plochy pro pěstování zeleniny, v územní rezervě jako plochy OV – všeobecně obytné. Tato část pozemku bude tedy vhodná pro plochy sloužící pro bydlení v rodinných domech či dvojdomech městského typu, obytné domy a stavby pro podnikání.
2) Pozemky parc. č. 4085/41, podíl 1/4, zapsaný na LV 3876 a parc. č. 4083/9, 4083/10, podíl 1/4, zapsané na LV 4226 v k.ú. Horní Počernice

se nalézají v blízkosti průmyslové zástavby (plochy VN – nerušící výroby a služeb) dle platného územního plánu se pozemky nachází v plochách:

  • Plochy OP – orná půda, plochy pro pěstování zeleniny
  • Plochy ZMK – zeleň městská a krajinná
3) Pozemky parc. č. 4033/11, podíl 1/3, zapsaný na LV 3161 v k.ú. Horní Počernice a parc. č. 130/12, podíl 1/4, zapsaný na LV 403 v k.ú. Radonice u Prahy

se nachází na rozhraní katastrů Horní Počernice a Radonice u Prahy v blízkosti skladovacího areálu benzínové pumpy. Dle platného územního plánu se pozemky nachází v plochách:

Jedná se o lukrativní pozemky pro dlouhodobou investici.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva s výpovědní lhůtou 1 rok. Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání.

V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat.

tel.: 734 333 436
mail: nb@chenen.cz
Ing. Nikola Jungmannová

Stáhněte si informační materiály k pozemkům v odkazu níže.

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
4085/411444 m21/4orná půda3876
4083/980 m21/4orná půda4226
4083/1028 m21/4orná půda4226
4033/117138 m21/3orná půda3161
4101/56145566 m21/3orná půda3200
4101/5723 m21/3orná půda3200
4106/535468 m21/3orná půda3200
130/122413 m2orná půda403