Investiční příležitost Čechtice 0,7 ha

Aukce skončila 3.1.2023

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Nabízíme k prodeji pozemky v katastrálním území Čechtice, okres Benešov ve Středočeském kraji o celkové výměře 6 790 m2.

Jedná se o pozemky parc.č.: 162/17, 1684/34  zapsané na LV 732.

Pozemky leží při západním okraji městyse Čechtice, který se nachází cca 33 km jihovýchodně od města Benešov. Nalézají se na hranici mezi okresy Benešov a Pelhřimov. Nejbližšími městy jsou Vlašim (15 km severozápadně), Zruč nad Sázavou (19 km severně) a Pacov (21 km jižně).

Obec leží na historické trase Praha-Benešov-Pelhřimov-Jihlava s označení silnice II/112 a též se zde nachází silnice II/150, která propojuje Votice-Loket u Čechtic (D1)-Havlíčkův Brod. V obci je dostupné autobusové spojení ve směru např. na Dolní Kralovice, Jihlavu, Ledeč nad Sázavou, Vlašim, Humpolec či Pelhřimov.

Dle stále platného územního plánu z roku 2000 (a jeho změn z roku 2005 a 2011) je část pozemků v plochách BC – obytné území čisté a v návrhové ploše SV – smíšená území – obytná a řemeslné výroby. Vlastníci okolních pozemků ale nepodnikali žádné kroky vedoucí k vypracování územní studie či parcelaci pozemků na stavební parcely. Dle prvního návrhu nového územního plánu, který měl vstoupit v platnost v roce 2020 se pozemky nacházely v plochách BV – plochy pro bydlení v rodinných domech a návrhových plochách BV – plochy pro bydlení v rodinných domech (rozvojová plocha Z130). Vzhledem k tlaku na snižování ploch pro zastavění v okrajových částech obce a prioritě na zastavování v prolukách obce, došlo v druhé polovině roku 2021 k druhé revizi návrhu nového územního plánu. Pozemky, které byly historicky částečně v návrhových plochách pro bydlení se změnily pouze na plochy zemědělské – ornou půdu.

 

Pozemek 162/17 se stále dle platného i navrhovaného územního plánu nachází v plochách BV (plochy pro bydlení v rodinných domech). V současné době jej jako rozšíření své zahrady využívá vlastník nejbližšího RD. Majitel RD nemá o odkoupení tohoto pozemku zájem. V případě koupě majitel souhlasí s oddělením pozemku po geodetickém vytyčení.

Pozemek 1684/34, který se zatím dle nachází částečně v navrhovaných plochách pro bydlení a částečně v plochách zemědělských, se dle nejnovější verze návrhnu nového územního plánu (2Q 2021) mění pouze na plochy zemědělské – ornou půdu s budoucím koridorem dopravní stavby.

Na vyžádání můžeme poskytnout zpracovanou analýzu pozemku. Analýza byla zpracována na první verzi návrhu nového územního plánu.

K  pozemkům, které jsou/v době prodeje budou/ v územním plánu zamýšleny jako zastavitelné, je nutné počítat navíc se sazbou DPH.

Jedná se o investiční pozemky. Nový územní plán stále nevstoupil v platnost a i v případě schválení jeho stávajícího návrhu je velmi pravděpodobné, že se lokalita v budoucnu do územního plánu jako návrhová plocha pro bydlení znovu zařadí. Také máte vždy možnost zažádat o individuální výjimku či změnu územního plánu na vlastní náklady.

V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat.

tel.: 733 151 505
mail: dk@chenen.cz
David Kratochvíl

Stáhněte si informační materiály k pozemkům v odkazu níže.

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
162/17118 m21/1ttp732
1684/346672 m21/1orná půda732