Investiční příležitost Čechtice 0,7 ha

Aukce skončila 31.5.2023

Zjistit dostupnost
Odborná analýza investice do emailu  Popis aukce

  Nabízíme k prodeji pozemky v katastrálním území Čechtice, okres Benešov ve Středočeském kraji o celkové výměře 6 790 m2.

  Pozemky leží při západním okraji městyse Čechtice, který se nachází cca 33 km jihovýchodně od města Benešov. Nalézají se na hranici mezi okresy Benešov a Pelhřimov. Nejbližšími městy jsou Vlašim (15 km severozápadně), Zruč nad Sázavou (19 km severně) a Pacov (21 km jižně).

  Obec leží na historické trase Praha-Benešov-Pelhřimov-Jihlava s označení silnice II/112 a též se zde nachází silnice II/150, která propojuje Votice-Loket u Čechtic (D1)-Havlíčkův Brod. V obci je dostupné autobusové spojení ve směru např. na Dolní Kralovice, Jihlavu, Ledeč nad Sázavou, Vlašim, Humpolec či Pelhřimov.

  Územní plán

  Nabízené pozemky se dle územního plánu nachází v plochách zemědělských. Historicky, až do 2Q2021, se pozemky nacházely v návrhových plochách SV – smíšená území – obytná a řemeslné výroby. Vzhledem k tomu, že vlastníci okolních pozemků nepodnikali (min 20 let) žádné kroky, např. kroky vedoucí k vypracování územní studie či parcelaci pozemků na stavební parcely, musela obec tyto plochy z územního plánu vyjmout. V současné době se v obci usiluje o snižování ploch pro zastavění okrajových částí obce a prioritou je zastavování volných ploch a proluk uvnitř obce.

  Pozemek 162/17 se stále dle územního plánu nachází v plochách BV (plochy pro bydlení v rodinných domech). V současné době jej jako rozšíření své zahrady využívá vlastník nejbližšího RD. Majitelka RD nemá o odkoupení tohoto pozemku zájem. V případě koupě pozemků majitel sousedního RD souhlasí s oddělením pozemku po geodetickém vytyčení.

  Pozemek 1684/34 se nyní nachází v plochách zemědělských. Původně se jednalo o pozemek, který byl z cca 1/3 v plochách pro zastavění. Stále se však jedná o lokalitu, která je pro novou výstavbu vhodná a v budoucnu tak není vyloučené navrácení těchto ploch zpět do návrhového území vhodného pro výstavbu RD. Přes část pozemku je také navržený budoucí koridor dopravní stavby.

  Na vyžádání můžeme poskytnout zpracovanou analýzu pozemku. Analýza byla zpracována na první verzi návrhu nového územního plánu.

  Jedná se o investiční pozemky dlouhodobého charakteru. Dle našich posledních informací je zatím stále v platnosti  původní územní plán, poslední změna územního plánu bude však určitě schválena v této podobě. I v případě schválení nejnovějšího návrhu ÚP je velmi pravděpodobné, že se lokalita v budoucnu do územního plánu jako návrhová plocha pro bydlení znovu zařadí. Také máte vždy možnost zažádat o individuální výjimku či změnu územního plánu na vlastní náklady.

  V případě zájmu o bližší informace mě neváhejte kontaktovat.

  tel.: 734 154 112
  e-mail: mn@chenen.cz
  Ing. Michal Novák

  Stáhněte si informační materiály k pozemkům v odkazu níže.

  Přehled parcel

  Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
  162/17118 m21/1ttp732
  1684/346672 m21/1orná půda732