Investiční příležitost Divišov u Benešova 1 ha

Aukce skončila 29.11.2022

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Nabízíme k prodeji pozemek v katastrálním území Divišov u Benešova, okres Benešov v Středočeském kraji o výměře 6.989 m2.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 698/3, 1073/51, 1073/52, 1075/7 zapsané na LV 761.

Městys Divišov se nachází mezi městy Benešov a Vlašim, asi 15 km východně od Benešova, přímo na 41. km dálnice Praha–Brno. V obci se nachází veškerá občanská vybavenost a několik autobusových zastávek. Plochy pozemků se nachází severovýchodní části obce, na jejím okraji.

Nabízené pozemky se dle územního plánu nachází v zastavitelných plochách Z.24, které jsou pod označením OM. – plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední. V této zastavitelné ploše se jedná o cca 1/2 výměry pozemků, zbytek se pak nachází v plochách NZ – plochy zemědělské, do budoucna je zde uvažováno s koridorem pro přeložku silnice silnice II/111 s označením plochy D079 dle ZÚR Stč.kraje.

Plochy OM. jsou vhodné zejména pro stavby a zařízení pro obchod a služby do 2000 m2 prodejní plochy a stavby a zařízení občanského vybavení – veřejná infrastruktura. Dále je pak možné využití jako pozemky sloužící pro administrativu, ubytování a veřejné stravování, plochy veřejných prostranství, nezbytnou dopravní a technickou infrastrukturu či plochy zeleně. Podmíněně přípustné jsou pak využití pro motoristické stavby (servisy, čerpací stanice, apod.) či využití pro nerušící výrobu a skladování. Zastavitelnost je stanovena na max 50% s koeficientem zeleně 25 %, max. zastavitelná plocha je 1000 m2, výška max. 10 m. Více informací také najdete v textové části územního plánu, na stranách 14 a 15.

Kromě těchto pozemků v obci Divišov také nabízíme pozemky vhodné pro výstavbu fotovoltaické elektrárny.

Pro více informací mě neváhejte kontaktovat.

tel.: 734 333 436
mail: nb@chenen.cz
Ing. Nikola Jungmannová

Stáhněte si informační materiály k pozemkům v odkazu níže

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
1073/511036 m21/1orná půda761
1075/77001 m21/1ttp761
1073/521571 m21/1orná půda761
698/381 m21/1ostatní761