Investiční příležitost Hněvkovice u Ledče nad Sázavou 0,8 ha

Aukce skončila 14.12.2022

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Nabízíme k prodej pozemek v katastrálním území Hněvkovice u Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina o výměře 7 884 m2.

Jedná se o pozemek ve výlučném vlastnictví parc. č. 432 zapsaný na LV 695. Pozemek se nachází v těsné blízkosti obce.

Pozemek se nyní nachází dle platného územního plánu v ploše NZ – plocha smíšená nezastavěného území, v plochách neurbanizovaných, vhodných pro zemědělské účely.

Dle územního plánu je přes pozemek plánována výstavba dopravního koridoru pod označením 37-DS-R. Koridor je vymezený dle požadavku obce z důvodu územní ochrany výhledového řešení přeložky a úpravy trasování silnice II. třídy severně od Hněvkovic.  Jedná se o dlouhodobou investici.

Na pozemek je uzavřena pachtovní smlouva s jednoletou výpovědní lhůtou.

Prohlídky nabízených pozemků nenabízíme. Pozemek je možné navštívit individuálně.

V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat.

tel.: 776 686 497
mail: ib@chenen.cz
Bc. Ivana Balážová

V odkazu níže je možné si stáhnout informační materiály.

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
4327884 m21/1orná půda695