Investiční příležitost Lhota Rapotina 0,1 ha

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Nabízíme k prodeji pozemek v katastrálním území Lhota Rapotina, okres Blansko v Jihomoravském kraji o výměře 938 m2.

Nabízené pozemky se nachází v jižní části obce v blízkosti výrobních a skladovacích objektů. Pozemky parc. č. 360/2 a 361/13 se dle územního plánu nachází v plochách výrobních a skladovacích. Pozemek s parc. č. 356/2 je v územním plánu veden jako plochy sloužící jako louky a travinobylinná společenství .

Z důvodu, že se jsou některé pozemky zastavitelné, je nutné k těmto pozemkům počítat navíc se sazbou DPH.

V případě zájmu o bližší informace mě neváhejte kontaktovat.

Aktualizace k 08.10.2021:
Na pozemku s parc. č. 360/2 s výměrou 7 m2 je v katastru nemovitostí evidovaná zemědělská stavba. Tato stavba se ale fyzicky na pozemku nenachází. Jednalo se pravděpodobně o váhy, které byly původně připojené k objektu na sousedním pozemku 360/1. Dle informací, které máme k dispozici má stavba na sousedním pozemku jiného vlastníka než pozemek na kterém leží. Stavba by měla být ve vlastnictví zemědělského družstva. Do inzerátu jsou doplněny aktuální fotky z místa. V případě dotazů jsem samozřejmě k dispozici.

Aktualizace k 20.10.2021:
Aukce byla z důvodu technických problémů na straně provozovatele (selhání možnosti podávání nabídek) dle Podmínek portálu, bod 13.1, znovu otevřena (prodloužena) po dobu 24 hodin.

tel.: 734 333 436
e-mail: nb@chenen.cz
Ing. Nikola Bilaniuková Jungmannová

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
360/27 m21/1ostatní511
356/2674 m21/1ttp511
361/13257 m21/1ostatní511