Investiční příležitost Nakvasovice 1,2 ha

Aukce skončila 5.12.2023

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Nabízíme k prodeji pozemky v katastrálním území Nakvasovice, okres Benešov ve Středočeském kraji o celkové výměře 12.652 m2.

Jedná se o pozemky parc.č.: 1924/12, 1924/16, 1936/8, 1992, 2470, 2471, 3495/8, 3495/10  zapsané na LV 225.

Nakvasovice jsou malá vesnice, která je místní částí městyse Čechtice v okrese Benešov. Nachází se cca 5 km na západ od Čechtic a cca 33 km jihovýchodně od Benešova. Pouze 12 km od nájezdu na dálnici D1 (Loket, exit 66).

Nabízené pozemky se nachází v těsné blízkosti zastavitelného území obce. Dle platného územního plánu:

  • parc. č. 1924/12, 1924/16, 1936/8 – NZ – plochy zemědělské – orná půda – využitelné zejména jako orná půda či stavby nezbytné pro obhospodařování (např. skladování sena, slámy, hnoje, posedy) a parc. č. 3495/8, 3495/10 – W – plochy vodní a vodohospodářské
  • parc. č. 1992 – ZS – plochy zeleně – soukromá a vyhrazená – využitelné např. jako zahrady a sady
  • parc. č. 2470, 2471 – NZp – plochy zemědělské – nízká a rozptýlená zeleň, maloplošná zeleň, louky, pastviny (TTP) – s vhodným využitím jako louky a pastviny, extenzivní zeleň, sady, trvalé travní porosty a stavby nezbytné pro obhospodařování (např. skladování sena, přístřešky pro pastvu, mobilní včelíny, posedy) apod.

Na pozemky byla vypovězena pachtovní smlouva k 30.9.2027 (pachtovní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 let). Smlouvu Vám na vyžádání rádi zašleme.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

tel.: 734 333 436
mail: nb@chenen.cz
Ing. Nikola Jungmannová

Stáhněte si informační materiály k pozemkům v odkazu níže

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
1924/122751 m21/1orná půda225
3495/1015 m21/1vodní plocha225
1924/1665 m21/1orná půda225
1936/84743 m21/1orná půda225
1992665 m21/1ttp225
2470198 m21/1ttp225
24712890 m21/1ttp225
3495/81325 m21/1vodní plocha225