Investiční příležitost Otmíče 24,6 ha

Aukce skončila 6.2.2024

Zjistit dostupnost
Odborná analýza investice do emailu  Popis aukce

  Nabízíme k prodeji pozemky v katastrálním území Otmíče, okres Beroun ve Středočeském kraji o výměře 246.263 m2.

  Jedná se o pozemky parc. č.: 607, 618, 691 zapsané na LV 147.

  Obec Otmíče se nachází v blízkosti dálnice D5 (Praha-Plzeň) mezi městy Hořovice (6km) a Beroun (18 km). Výborná je také dostupnost do Prahy. Obcí pak prochází silnice III. třídy. V nabídce jsou pozemky .

  Nabízené zemědělské pozemky, se nachází v těsném sousedství obce mimo její urbanizovanou část. Mezi pozemky vede polní cesta (komunikace), která je ve vlastnictví obce. Po polní cestě vede modrá turistická trasa okolo Otmíčské hory a rozhledny Zvoničky. Současné možnosti využití zemědělských pozemků jsou vypsány v platném územním plánu obce.

  Na vyžádání mohu zaslat zpracovanou analýzu lokality, ze které plyne, že jsou nabízené pozemky vhodné pro další investice spolu se změnou územního plánu.

  Velkou výhodou těchto pozemků je, že se jedná o velkou a celistvou plochu v těsné blízkosti obce a skvělé dostupnosti do Hořovic, Berouna i Prahy. Na pozemky je uzavřena výhodná pachtovní smlouva s výpovědní dobou pouze 1 rok.

  Na pozemcích se nachází:
  – Ochranné pásmo lesa (p.č. 607)
  – Hlavní radioreléová trasa (p.č. 607, 618)
  – Plošné odvodnění (p.č. 607)
  – Zemědělský půdní fond:
  BPEJ 4.26.14 (třída ochrany IV. – podprůměrné produkční půdy s omezenou ochranou)
  BPEJ 4.38.15 (třída ochrany V. – pro zemědělství postradatelné půdy s nízkým stupněm
  ochrany)
  BPEJ 4.26.04 (třída ochrany IV. – podprůměrné produkční půdy s omezenou ochranou)
  BPEJ 4.64.01 (třída ochrany III. – průměrné produkční půdy, využitelné v územním plánování)
  BPEJ 4.39.39 (třída ochrany V. – pro zemědělství postradatelné půdy s nízkým stupněm
  ochrany)
  BPEJ 4.38.16 (třída ochrany V. – pro zemědělství postradatelné půdy s nízkým stupněm
  ochrany)

  V současné době doporučujeme zaměřit nutnou územní studii tak, aby počítala s další výstavbou a následně žádat o změnu územního plánu. Odhadovaná doba vyřízení 2-5 let v závislosti na průběhu řízení (účastníci řízení, možné námitky, rychlost místní státní správy).

  Dobrým předpokladem k převedení parcel pod jiný způsob využití je nízká bonita půdy, velice dobrá dopravní dostupnost a existence zástavby v blízkosti řešených parcel. Vzhledem k velikosti obce ale nepředpokládáme, že by mohla vzniknout hustá zástavba. Spíše dosti extenzivní, s ohledem na vysokou míru soukromí. Výhodou umístění je dále možnost obslužnosti ze severní strany, aniž by docházelo k narušování stávající zástavby.

  Pozemky se prodávají jako celek v podílu 1/1. Obec navíc byla dalšímu rozvoji nakloněna, za předpokladu citlivého zacházení se stávajícím sídlem a rozvojem místní infrastruktury. V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat.

  tel.: 734 154 112
  mail: mn@chenen.cz
  Ing. Michal Novák

  Stáhněte si informační materiály k pozemkům v odkazu níže.

  Přehled parcel

  Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
  607143856 m21/1orná půda147
  618101304 m21/1orná půda147
  6911103 m21/1ostatní147