Investiční příležitost Přísnotice 0,5 ha

Aukce skončila 17.1.2024

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem investiční aukce jsou pozemky v katastrálním území Přísnotice, okres Brno – venkov v Jihomoravském kraji.

Jedná se o parcely č. 912/2, 913/3, 914/3, 915/34, 916/3, 918/4, 919/3, 920/1  zapsané na LV 1133, o celkové výměře 5.219 m2.

Pozemky tvoří téměř jeden celek a nachází se v těsné blízkosti zastavěné plochy jižní části obce Přísnotice, kdy se část pozemku parc. č. 920/1 nachází v zastavitelných plochách. A právě proto je zde velmi dobrý předpoklad pro budoucí úpravu územního plánu pro zbývající část pozemků. Zbylé pozemky jsou v současném ÚP vedeny jako zemědělská plocha – zahrady, sady, vinice.

Přísnotice se nachází v klidné části Jihomoravského kraje a mají 890 obyvatel. Jejich nespornou výhodou je jejich lokalita. Za 28 minut se dostanete autem do Brna, hromadnou dopravou pak za 57 minut.

Při nákupu bude nutné připočítat sazbu DPH k pozemku s parc. č. 920/1.

Na pozemcích je uzavřena pachtovní smlouva s výpovědní lhůtou 1 rok. Pachtovní smlouvu mohu poslat k náhledu na vyžádání. V případě zájmu o bližší informace mě neváhejte kontaktovat.

tel.: 733 151 505
mail: dk@chenen.cz
David Kratochvíl

Stáhněte si informační materiály k pozemkům v odkazu níže. 

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
912/2130 m21/1orná půda1133
913/3183 m21/1orná půda1133
914/3244 m21/1orná půda1133
915/3463 m21/1orná půda1133
916/345 m21/1orná půda1133
918/4108 m21/1orná půda1133
919/3887 m21/1orná půda1133
920/13559 m21/1orná půda1133