Investiční příležitost Rašovice u Uhlířských Janovic 0,8 ha

Aukce skončila 2.8.2023

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Nabízíme k prodeji pozemek v katastrálním území Rašovice u Uhlířských Janovic, okres Kutná Hora ve Středočeském kraji o výměře 8.765 m2.

Jedná se o parcelu číslo 1178 zapsanou na LV 82.

Pozemek situován severně od vesnice Rašovice a východně od malé vesnice Netušil. Pozemek se nyní nachází dle platného územního plánu v ploše ZN – plocha smíšená nezastavěného území, v plochách neurbanizovaných, vhodných pro zemědělské účely. Vzhledem ke vhodné poloze a blízkosti zastavěného území obce lze ale do budoucna uvažovat o změně územního plánu.

Zhruba středem řešeného pozemku vede elektrické nadzemní vedení VN 22 kV, včetně ochranného pásma. Jižně od pozemku je plocha ZL – plocha lesní, která svým ochranným pásmem zasahuje na pozemek p.č. 1178.

Zažádat lze obec o individuální pořízení změny dle Stavebního zákona 183/2006 Sb. v platném znění, § 46 a dalších souvisejících paragrafů. Časová náročnost této změny ÚP bývá obvykle okolo 2 let. Jedná se tak o dlouhodobou investici.

Na vyžádání jsme schopni poskytnout zpracovanou analýzu pozemku.

V současné době je na pozemek uzavřena pachtovní smlouva na 10 let s výpovědí k 1.10.2030.

V případě zájmu o bližší informace mne neváhejte kontaktovat.

tel.: 734 154 112
e-mail: mn@chenen.cz
Michal Novák

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
11788765 m21/1ttp82