Investiční příležitost Sedliště nad Úslavou, 0,3 ha

Konec aukce: 15d 16h 6m 0s

Investiční příležitost
Poslat dotaz
Investiční příležitost

Popis aukce

Předmětem prodeje jsou pozemky v katastrálním území Sedliště nad Úslavou, okres Plzeň-Jih v Plzeňském kraji o celkové výměře 2.968 m2. 

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č.: 369/3, 369/4, 373/4, 373/5, 376, 377, 1116/12, 1116/13 zapsané na LV 823.

Sedliště nad Úslavou je obec s cca 111 obyvateli. Obec se nachází 7 km severovýchodním směrem od Nepomuku a 37 km jihovýchodním směrem od Plzně.

Pozemky tvoří jeden celek a nachází se v jižní části obce Sedliště, kdy  dva největší pozemky parc. číslo 376 a 377 jsou v ÚP označeny jako plochy smíšené obytné venkovské. Hlavním využitím pozemků jsou rodinné domy s ohrazenou zahradou ve spojení s provozováním drobného nerušícího podnikání (umožněny pěstitelské a chovatelské činnosti nekomerčního charakteru).

Dalším přípustným využitím jsou např. rodinné domy s ohrazenou zahradou užitkovou, rekreačně pobytovou nebo okrasnou, stavby plnící doplňkovou funkci bydlení (garáže, parkovací přístřešky, zahradní altán, rekreační bazén, skleník, terasy, pergoly apod.), komerční služby provozované v rámci objektu RD (maloobchod, veřejné stravování, kadeřnictví, opravy elektrospotřebičů apod.), veřejné ubytování integrované do RD formou penzionu a mnoho dlašího.

Při nákupu je tak nutné počítat se sazbou DPH.

U pozemků je velice dobrý předpoklad pro budoucí výstavbu. Pozemky jsou vhodné pro majitele okolních pozemků nebo jako dlouhodobá investice do půdy, kdy cena půdy dlouhodobě roste. K pozemkům se váže pachtovní smlouva s výpovědní lhůtou 5 let.

Pozemek p.č. 369/3, 369/4
V současné době se pozemek nachází v zóně NP – plochy nezastavěného území – přírodní.

Hlavní využití:
• nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zajištění podmínek ochrany přírody a krajiny (plochy NP, CHKO – I.
a II. Zóna, plochy EVL, pozemky ÚSES, významných prvků a interakčních prvků)

Limity a ochranná pásma:
• nadzemní vedení VN 22 kV včetně ochranného pásma – na hraně pozemku podél místní komunikaci
+ ochranné pásmo p.č. 376,377
• regionální biokoridor
• zemědělský půdní fond
• plošné odvodnění
• limit využití území ochrana ZPF (třída ochrany I. a II.) – v jižní části pozemku p.č. 376, 377
• regionální biokoridor – p.č. 373/,373/4 zasahuje do celé části

Dle vyjádření starosty plochy označené SOv jsou určeny k možné výstavbě RD venkovského typu s odkazem na územní plán. Územní plán nabízí v dané lokalitě širokou možnost přípustného využití možné výstavby. Lze stavět RD s 1–2 NP + podkroví případně dvojdomy.

Velikost pozemku může být 800 – 2000 m2. Nabízí se zde široká možnost využití investičního záměru k výstavbě např. rodinného a rekreačního bydlení, komerčních služeb, penzionu, nízkopodlažního bytového domu, sociálního zařízení…

Investor případné nemovitosti si bude muset zajistit vlastní zásobování pitnou vodou, kanalizaci řešit zbudováním vlastní ČOV.
Vzhledem k současnému vývoji na trhu s nemovitostmi se jedná o zajímavý investiční záměr.

Na pozemky je zpracovaná analýza kterou Vám rádi zašleme k nahlédnutí.

Prohlídky nabízených pozemků nenabízíme. Pozemek je možné navštívit individuálně.

V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat.

tel.: 734 154 112
mail: mn@chenen.cz
Ing. Michal Novák

Stáhněte si informační materiály k pozemkům v odkazu níže.

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
369/349 m21/1ttp823
369/473 m21/1ttp823
373/4139 m21/1orná půda823
373/5155 m21/1orná půda823
3761259 m21/1orná půda823
3771133 m21/1orná půda823
1116/1282 m21/1vodní plocha823
1116/1378 m21/1vodní plocha823

Historie příhozů

Zatím nikdo nepřihodil.