Investiční příležitost Sedliště nad Úslavou 0,3 ha

Aukce skončila 7.2.2024

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Nabízíme k prodeji pozemky v katastrálním území Sedliště nad Úslavou, okres Plzeň-Jih v Plzeňském kraji o celkové výměře 2.968 m2. 

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví (podíl 1/1) s parc. č.: 369/3, 369/4, 373/4, 373/5, 376, 377, 1116/12, 1116/13 zapsané na LV 823.

Sedliště nad Úslavou je menší, ale za to rychle se rozvíjející obcí. Nachází 7 km severovýchodním směrem od obce Nepomuk a 37 km jihovýchodním směrem od Plzně.

Územní plán

Nabízené pozemky tvoří jeden celek a nachází se v jižní části obce Sedliště. Dva největší pozemky parc. č. 376 a 377 jsou v platném územním plánu určeny jako plochy SOv – plochy smíšené obytné – venkovské. Pozemky v zastavitelné ploše S-Z03 jsou vhodné pro výstavbu rodinných domů (RD s 1–2 NP + podkroví, případně dvojdomy) se zahrádkou, s možností drobného nerušícího podnikání a to vč. možnosti výstavby staveb doplňujících funkci bydlení (garáže, parkovací přístřešky, zahradní altán, rekreační bazén, skleník, terasy, pergoly apod.) a mnoho dalšího. Na tyto plochy pak navazují i ostatní pozemky.

Doporučujeme zpracovat územní studii pro celou zastavitelnou plochu. V územní studii je nutné kromě parcelace pozemků (plocha 800-1200 m2) také dopravní napojení, zásobování pitnou vodou, řešení kanalizace a napojení na další inženýrské sítě.

Nabízí se zde opravdu široká možnost využití investičního záměru k výstavbě např. rodinného a rekreačního bydlení, komerčních služeb, penzionu, nízkopodlažního bytového domu, sociálního zařízení…

Na pozemcích je pachtovní smlouva s výpovědní dobou 5 let. Smlouva byla vypovězena a končí k datu 30.9.2026.

Ke stavením pozemkům (parc. č. 376 a 377) je navíc nutné ze zákona počítat s DPH ve výši 21 %, které není v prodejní ceně zahrnuto. Ostatní (nestavební) pozemky této dani nepodléhají.

Vzhledem k umístění a poloze v obci a také platnému územnímu plánu se jedná o velmi lukrativní pozemky. V případě zájmu o bližší informace mě neváhejte kontaktovat. Kromě toho Vám v případě zájmu mohu zaslat zpracovanou analýzu předmětných pozemků.

tel.: 734 154 112
mail: mn@chenen.cz
Ing. Michal Novák

Stáhněte si informační materiály k pozemkům v odkazu níže.

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
369/349 m21/1ttp823
369/473 m21/1ttp823
373/4139 m21/1orná půda823
373/5155 m21/1orná půda823
3761259 m21/1orná půda823
3771133 m21/1orná půda823
1116/1282 m21/1vodní plocha823
1116/1378 m21/1vodní plocha823