Investiční příležitost Horní Suchá 5,1 ha

Aukce skončila 3.4.2024

Zjistit dostupnost
Odborná analýza investice do emailu  Popis aukce

  Nabízíme k prodeji pozemek v katastrálním území Horní Suchá, okres Karviná v Moravskoslezském kraji o výměře 51.484 m2.

  Jedná se o pozemek ve výlučném vlastnictví s parc. č. 908/1 zapsaný na LV 111.

  Obec Horní Suchá leží na území bývalého Těšínského knížectví. Poloha obce je ve východním koutu republiky, mezi městy Karviná (10 km), Havířov (4 km) a Český Těšín (16 km), v blízkosti hranic sousedního Polska. Řadí mezi středně velké obce regionu. Pod obcí se nacházely, v dnešní době již z velké části vytěžené, zásoby černého uhlí, jehož těžba významně ovlivnila vývoj Horní Suché. Krajské město Ostrava je vzdálené do 20 km, cca 20 minut jízdy autem.

  Nabízený pozemek se dle platného územního plánu nachází v plochách zemědělských. Vzhledem k umístění pozemků a lokalitě se jedná o velmi zajímavý investiční záměr. Je možné zažádat o změnu územního plánu za vlastní náklady a to podle §46 nebo §55 Stavebního zákona 183/2006 Sb.

  Pozemek je přístupný z ulic Hornosušská a U Vodojemu. Přes pozemek prochází vedení plynu, které je mimo provoz. Plynovod však zrušený není a je tak nutné předpokládat jeho ochranné pásmo. Dále pak přes pozemek prochází venkovní vedení vysokého napětí a také se zde nachází vodovod. Na jih od pozemku se nachází železniční trať.

  Dle zpracované analýzy a návrhu možné zastavovací studie kterou mohu na vyžádání zaslat, by pozemek po změně územního plánu bylo možné využít například pro stavbu až 39 solitérních rodinných domů. Ve studii je navržené připojení na místní komunikace a také zachované potřebné ochranná pásma plynu, vody, vysokého napětí i železniční tratě.

  Na pozemek je uzavřená pachtovní smlouva s roční výpovědní lhůtou. Jedná se o investici dlouhodobého charakteru.

  V případě zájmu o zaslání analýzy pozemku nebo dotazů, mě neváhejte kontaktovat.

  tel.: 734 333 436
  mail: nb@chenen.cz
  Ing. Nikola Jungmannová

  Stáhněte si informační materiály k pozemkům v odkazu níže. 

  Přehled parcel

  Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
  908/151484 m21/1orná půda111