Investiční příležitost Boršov u Kyjova 2,2 ha

Aukce skončila 6.2.2024

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Nabízíme k prodeji pozemky v katastrálním území Boršov u Kyjova, okres Hodonín v Jihomoravském kraji o výměře 22.395 m2.

Boršov je částí města Kyjov, nachází se v nejsevernějším cípu Kyjova. Obec je situovaná mezi městy Hodonín (20 km), Uherské Hradiště (25 km) a Brno (45 km). Město Kyjov je centrem folklórního dění. V obci se nachází kromě automobilové dopravy také autobusová i Železniční.

Součástí nabídky jsou pozemky parc. č.: 585/21, 589/22, 590/12, 605/155, 605/186, 605/331 zapsané na LV 3947.

Pozemky jsou v současné době využívané jako zemědělské, dle územního plánu však mají pozemky nové možnosti využití.

Využitelnost pozemků dle územního plánu:

  • parc. č. 590/12 – protíná změnové plochy Z25 a Z28 s využitím Bi – plochy bydlení v rodinných domech a Z28 s využitím PV – plochy veřejného prostranství (např. komunikace a přilehlá zeleň)
  • parc. č. 585/21 – se nachází ve změnové ploše Z29 s využitím jako PV
  • parc. č. 589/22 – protíná změnové plochy Z24 s využitím Bi, dále pak protíná koridory technické infrastruktury KT4 a KT5 a mezi nimi R – rezervu pro koridory technické infrastruktury, zbytek je pak využitelný jako PZ – plochy zemědělské
  • parc. č. 605/155 a 605/186 – nachází se v plochách územní rezervy R6 s předpokládaným budoucím využitím jako plochy Bi, dále pak protínají koridory technické infrastruktury KT4 a KT5 a mezi nimi R – rezervu pro koridory technické infrastruktury, zbytek je pak využitelný jako PZ – plochy zemědělské
  • parc. č. 605/331 – se nachází v plochách uzemní rezervy R6 s předpokládaným budoucím využitím jako PV

Na pozemky je uzavřena výhodná pachtovní smlouva s krátkou výpovědní lhůtou.

Pozemky jsou volně přístupně a je tak možné navštívit je individuálně.

Doporučuji projít i textovou část územního plánu nebo se rovnou v případě konkrétního záměru informovat na úřadě.

tel.: 734 154 112
mail: mn@chenen.cz
Ing. Michal Novák

Stáhněte si informační materiály k pozemkům v odkazu níže

 

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
585/2118 m21/1ostatní3947
589/224450 m21/1orná půda3947
590/121155 m21/1orná půda3947
605/1558290 m21/1orná půda3947
605/1868466 m21/1orná půda3947
605/33116 m21/1orná půda3947