Investiční příležitost k.ú. Hájek u Ostrova, 10,5 ha, podíl 1/1

Aukce skončila 27.9.2022

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem této investiční příležitosti jsou pozemky v katastrálním území Hájek u Ostrova, okres Karlovy Vary, kraj Karlovarský.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 193/1, 291/1, 291/3, 296, 298/1, 491/2, 615/17, 632/1 a 632/3 zapsané na LV 398.

V současné době se pozemky nachází na různých plochách:
NZ – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (p.č. 291/1, 291/3, 298/1, 615/17, 632/1, 632/3)
NSxxx – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (p.č. 193/1, 296, 491/2)

Východně od řešených pozemků prochází železniční trať. Mezi pozemky prochází silnice II. třídy, která je i zároveň příjezdovou komunikací na pozemky. Všechny řešené pozemky vytváří víceméně celistvou plochu, až na pozemek p.č. 491/2, který se nachází západně od obce Hájek v nezastavěném území.

Na řešených pozemcích je třeba respektovat následující ochranná pásma:
– Ochranné pásmo drážní a silniční infrastruktury
– Nadzemní vedení VN 22 kV

Vzhledem ke vhodné poloze a blízkosti zastavěného území obce lze do budoucna uvažovat o změně územního plánu, jedná se o dlouhodobou investici v řádu několika let.

Celková výměra nabízených pozemků: 104.910 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva, která je již vypovězena k 31.12.2023. Pachtovní smlouvu Vám rádi zašleme na vyžádání.

V případě zájmu o bližší informace mě neváhejte kontaktovat.

tel.: 733 151 505
e-mail: dk@chenen.cz
David Kratochvíl

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
193/13291 m21/1ttp398
291/161561 m21/1orná půda398
291/377 m21/1orná půda398
298/15057 m21/1ttp398
2961506 m21/1ttp398
491/2132 m21/1orná půda398
615/1732739 m21/1ttp398
632/1526 m21/1ttp398
632/321 m21/1ttp398