Investiční příležitost v k.ú. Hronětice, 0,9 ha, podíl 1/1

Aukce skončila 18.1.2022

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem této investiční příležitosti jsou pozemky v katastrálním území Hronětice, okres Nymburk, kraj Středočeský.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 224/6, 309/37, 309/38, 309/43, 317/5, 317/10 a 317/11 zapsané na LV č. 263.

Celková výměra nabízených pozemků: 9.889 m2.

Pozemky jsou nyní v platném ÚP do roku 2025 vedeny jako zemědělská půda, dle dostupných informací je město Kostolomlaty nad Labem ve fázi pořizování nového územního plánu, kde jsou řešeny i katastrální území Hronětice a Vápensko. Pozemky jsou také vhodné pro chov dobytka. Vzhledem k blízkosti zástavby na protější straně komunikace je zde velký potenciál změny využití. Jedná se tak o dlouhodobou investici.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva s výpovědní lhůtou 1 roku. Pachtovní smlouvu Vám zašleme na vyžádání.

Obec Hronětice se nachází 10 km od města Nymburk a 49 km od Prahy.

Na vyžádání jsme schopni poskytnout analýzu dané lokality zpracovanou k 08/2020.

V případě zájmu o bližší informace mě neváhejte kontaktovat.

 

tel.: 776 686 497
e-mail: ib@chenen.cz
Bc. Ivana Balážová

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
224/63037 m21/1orná půda263
309/375428 m21/1orná půda263
309/385428 m21/1orná půda263
309/43123 m21/1orná půda263
317/519 m21/1ostatní263
317/1053 m21/1ostatní263
317/119 m21/1ostatní263