Investiční příležitost v k.ú. Otmíče, 1,9 ha

Aukce skončila 6.2.2024

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Nabízíme k prodeji pozemek v katastrálním území Otmíče v okrese Beroun ve Středočeském kraji o výměře 18 659 m2.

Jedná se o pozemek ve výlučném vlastnictví par.č. 605/1 zapsaný na LV 147.

Plocha pozemku se nyní nachází částečně v ploše návrhové – plochy bydlení v rodinných domech a částečně zůstává plochou zemědělskou – louky a pastviny. U koupi pozemku je tak nutné počítat s připočítáním sazby DPH.

Rozvojová plocha v jihovýchodní částí Otmíčů určená převážně pro bydlení v rodinných domech s privátními zahradami, veřejnou zelení a komunikací. Plochu je nutno prověřit územní studií.

Jedná se o velice lukrativní lokalitu, kde je do budoucna velký předpoklad rozšíření obce východním směrem.

Hlavní využití:
– Stavba rodinných domů

Přípustné využití:
– Související zahrady a další zemědělské pozemky
– Stavby pro rodinnou rekreaci
– Veřejná prostranství
– Související dopravní a technická infrastruktura

Obec Otmíče má 160 obyvatel a leží asi 48 km jihovýchodně od Prahy. Do nejbližšího města Hořovice s veškerou občanskou vybaveností se dostanete za 10 minut jízdy autem.

Zažádat lze obec o individuální pořízení změny dle Stavebního zákona 183/2006 Sb. v platném znění, § 46 a dalších souvisejících paragrafů. Finanční náročnost individuální změny ÚP se může pohybovat okolo 100 – 200 tisíc korun – cena je individuální dle náročnosti a rozsahu změny ÚP, může se lišit, cenu nutno ověřit. Časová náročnost této změny ÚP – lze dle stavebního zákonu žádat o zkrácený postup pořizování změny ÚP (§ 55 a, b Stavebního zákonu), jedná se o poměrně složitý postup, časová náročnost bývá obvykle okolo 2 let, pokud nenastanou odvolání či nečinnost dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení.
Pozitivní předzvěstí však je současný postoj vedení obce, která je nakloněna dalšímu rozvoji. Stejně tak vedení patřičného odboru na Měú Hořovice.

Na pozemek je uzavřena pachtovní smlouva na dobu neurčitou s 12 měsíců dlouhou výpovědní lhůtou.

Rád Vám také poskytnu podrobnou analýzu k pozemku.

Prohlídky nabízených pozemků nenabízíme. Pozemek je možné navštívit individuálně.

V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat.

tel.: 734 154 112
mail: mn@chenen.cz
Ing. Michal Novák

Stáhněte si informační materiály k pozemkům v odkazu níže.