Investiční příležitost Předklášteří 0,7 ha

Aukce skončila 19.7.2022

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Nabízíme k prodeji pozemek v katastrálním území Předklášteří, okres Brno-venkov v Jihomoravském kraji o výměře 6.962 m2.

Jedná se o parcelu v podílovém vlastnictví ve výši 1/2, parc. č.: 607/3 zapsanou na LV 947.

Předklášteří je obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Rozkládá se 23 km severozápadně od Brna, na rozhraní Boskovické brázdy a Křižanovské vrchoviny. Předklášteří sousedí s Tišnovem, Dolními Loučkami a Štěpánovicemi. V obci, ke které náleží i osada Závist, žije přibližně 1 450 obyvatel. Nachází se zde národní kulturní památka klášter Porta coeli.

V současné době je pozemek veden jako plocha Zt1 – plocha zemědělská zatravněná a W2 – plocha vodní a vodohospodářská, ale vzhledem k umístění v rámci obce a směru jejího rozvoje je zde velmi dobrý předpoklad k realizaci investičního záměru.

Koncepce rozvoje řešeného území se zástavbou spočívá ve zvýšení míry využití zastavěného území a v umožnění přiměřeného stavebního rozvoje v zastavitelných plochách a v plochách přestavby, které na zastavěné území navazují.

Hlavním cílem rozvoje území obce je umožnit přiměřený rozvoj zástavby obce zejména pro bydlení, pro výrobní podnikání a pro občanské vybavení při maximálním využití zastavěného území či jeho sousedního okolí.

Jedná se o dlouhodobou investici v řádu několika let.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva s roční výpovědní lhůtou. Smlouvu stejně jako podrobnou analýzu pozemku Vám rádi zašleme k nahlédnutí.

V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat.

tel.: 776 686 497
email: ib@chenen.cz
Bc. Ivana Balážová

Stáhněte si informační materiály k pozemkům v odkazu níže. 

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
607/313924 m21/2orná půda947