Investiční příležitost v k.ú. Stadice 3,8 ha

Aukce skončila 14.2.2024

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Nabízíme k prodeji pozemky v katastrálním území Stadice, okres Ústí nad Labem v Ústeckém kraji o výměře 38.366 m2.

Jedná se o parcely č.: 2045, 2058, 2241, 2300 zapsané na LV 226.

Stadice leží necelých 10 km od krajského města Ústí nad Labem. Pozemky se nacházejí v těsné blízkosti sjezdu z dálnice D8 – skvělé dopravní napojení.

Vzhledem k nižší bonitě půdy, velice dobré dopravní dostupnosti a v neposlední řadě k existenci zástavby s výrobními a skladovacími plochami v sousedství pozemků, je zde velice dobrý předpoklad další urbanizace.

 

Limity a ochranná pásma v lokalitě

p.č. 2045:

Na pozemku se nachází:

• IV. zóna CHKO České středohoří
• Typický krajinný celek – cílová charakteristika krajiny
• Vedení elektrické sítě VN včetně ochranného pásma
• Ochranné pásmo dálnice, silnice I., II. a III. třídy

 

p.č. 2045:

Na pozemku se nachází:

• IV. zóna CHKO České středohoří
• Typický krajinný celek – cílová charakteristika krajiny
• Vedení elektrické sítě VN včetně ochranného pásma
• Ochranné pásmo dálnice, silnice I., II. a III. třídy
• Zemědělský půdní fond
• Kolem pozemku vede značená cyklistická trasa

Dle paní referentky je již nyní v obci předpoklad četných žádostí o změnu územního plánu, což zvyšuje pravděpodobnost brzkého zásahu do tohoto dokumentu, avšak množství úkonů spojené s počtem žadatelů může prodloužit dobu vyřízení. Odhadovaná doba vyřízení 2-5 let v závislosti na průběhu řízení (účastníci řízení, možné námitky, rychlost místní státní správy).

Dobrým předpokladem k převedení parcel pod jiný způsob využití je nízká bonita půdy, velice dobrá dopravní dostupnost a existence zástavby na protější straně místní komunikace.

V případě zájmu můžeme poskytnout zpracovanou analýzu daného místa. V odkazu níže si můžete stáhnout informační  materiály.

Na pozemku je nyní uzavřena pachtovní smlouva s výpovědní lhůtou 1 rok.

V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat.

tel.: 734 154 112
mail: mn@chenen.cz
Ing. Michal Novák

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
20452509 m21/1orná půda226
205834311 m21/1orná půda226
2241385 m21/1ostatní226
23001161 m21/1ostatní226