Investiční příležitost Žerovice 0,5 ha

Aukce skončila 24.3.2021

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Nabízíme k prodeji pozemek v katastrálním území Žerovice v okrese Plzeň – jih v Plzeňském kraji o výměře 4 991 m2.

LV 72

p. č.: 1174/10

Obec má nově pořízený územní plán, dle něhož je nabízený pozemek součástí návrhové plochy určené k zástavbě.  Způsob využití SV – plocha smíšená obytná, venkovského typu. Toto využití je podmíněně přípustné.

Dle výroku územního plánu nutno respektovat podmínky navrhovaného zpracování regulačního plánu. Pro možnost výstavby nutno prokázat při projektové přípravě, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech ve vztahu k plánované přeložce silnice I/27 (KOR01)

Z tohoto důvodu se jedná o lukrativní pozemek bez potřeby změny využití území.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o návrhový pozemek k výstavbě objektu obytného typu, při nákupu je nutno počítat se sazbou DPH.

V případě zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

tel.: 728 215 802

mail: sh@chenen.cz

Soňa Hlaváčková

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
1174/104991 m21/1orná půda72