Investiční příležitost Žerovice 0,5 ha

Aukce skončila 13.7.2022

Zjistit dostupnost
Odborná analýza investice do emailu

  Popis aukce

  Nabízíme k prodeji pozemek v katastrálním území Žerovice, okres Plzeň-jih v Plzeňském kraji o výměře 4.991 m2.

  Jedná se o parcelu ve výlučném vlastnictví č. 1174/10 zapsanou na LV 72, k.ú. Žerovice.

  Pozemky se nachází ve vesnici Žerovice, která je částí města Přeštice. Poloha obce je na jih od Plzně (20 km) a západně od Přeštice (2 km).

  Nabízený pozemek se dle územního plánu nachází v navrhovaných plochách SV – bydlení smíšené obytné – venkovské. Rozvojová plocha Z08 se nachází při východním okraji Žerovic.

  Lokalita bude zpřístupněna od severu a od severozápadu nově navrhovanými místními komunikacemi v plochách Z10 a Z11. Z jihu je pak možné připojit lokalitu na silnici II/230 vnitřní přístupovou komunikací, která bude řešena jako součást rozvojové plochy.

  Hlavním využitím ploch SV je bydlení v rodinných domech nebo venkovských usedlostech, vč. doplňkových hospodářských objektů, zahrad, možností občanského vybavení, služeb, drobné výroby lokálního významu respektující okolní zástavbu a nenarušující ŽP. Pro plochy bydlení v lokalitě Z08 musí být v dalším stupni projektové přípravy prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavební pozemek, je při nákupu nutné počítat navíc se sazbou DPH.

  Na pozemek je prozatím uzavřena pachtovní smlouva s výpovědní lhůtou 1 rok. Smlouvu Vám rádi zašleme k nahlédnutí.

  V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat. Na vyžádání Vám můžeme zaslat analýzu pozemku.

  tel.: 776 686 497
  email: ib@chenen.cz
  Bc. Ivana Balážová

  Stáhněte si informační materiály k pozemkům v odkazu níže.

  Přehled parcel

  Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
  1174/104991 m21/1orná půda72