Investiční příležitost Zlatníky u Prahy 0,4 ha

Aukce skončila 5.3.2024

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Nabízíme k prodeji pozemek v katastrálním území Zlatníky u Prahy, okres Praha-západ ve Středočeském kraji o výměře 3.516 m2.

Jedná se o pozemek s parc. č. 1022, který je zapsaný na LV 779. Pozemek je ve výlučném vlastnictví (podíl 1/1).

Obec Zlatníky-Hodkovice se nachází 16 km jižně od centra Prahy. Obec je dobře dopravně napojená na silniční síť.

Pozemek se nachází při západním okraji obce a dle územního plánu se pozemek nachází částečně v plochách vhodných pro zastavění (B – plochy bydlení) v ploše Z10b. V této ploše je možné zejména bydlení v rodinných domech samostatných či řadových vč. zahrad a potřebných komunikací. Domy mohou být 2 podlažní s podkrovím a podzemním podlažím, koeficient zastavění 30 %, zeleň 70 %, minimální velikost budoucích stavebních parcel je standardně 800 m2 (s výjimkou dokonce min. 600 m2) u izolovaného či u řadového domu to je pak min. 400 m2. Podrobnější informace jsou k dispozici v textové části územního plánu, zejména na straně 21. Podmínkou ze strany úřadu je dohoda o parcelaci s ostatními majiteli pozemků v této ploše. Zbytek pozemku, který není v zastavitelných plochách pak zůstává v plochách zemědělských (orná půda).

Na pozemcích je uzavřena pachtovní smlouva, kterou zašleme na vyžádání. V případě zájmu o bližší informace mě neváhejte kontaktovat.

tel.: 734 333 436
mail: nb@chenen.cz
Ing. Nikola Jungmannová

Stáhněte si informační materiály k pozemkům v odkazu níže. 

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
10223516 m21/1orná půda779