Investiční příležitost v k.ú. Nymburk, 1,3 ha, podíl 1/2

Aukce skončila 21.6.2022

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem této investiční příležitosti je pozemek v katastrálním území Nymburk v okrese Nymburk ve Středočeském kraji. Jedná se o pozemek ve spoluvlastnickém podílu 1/2 parc. č. 606 zapsaný na LV 955.

Celková výměra nabízeného podílu je 13.273 m2, na pozemek je uzavřena pachtovní smlouva s výpovědní lhůtou 1 roku. Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání.
Výhodou tohoto pozemku je vysoká bonita a blízkost průmyslové zóny.

V okolí výrobních zón je doporučeno přednostně lokalizovat investory s vyššími pozemkovými nároky. Jedná se o dlouhodobou investici v řádu několika let.

Prohlídky nabízených pozemků nenabízíme. Pozemek je možné navštívit individuálně.

V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat.

tel.: 733 151 505
mail: dk@chenen.cz
David Kratochvíl

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
60613273 m21/2orná půda955