Investiční příležitost Rakvice 1,1 ha

Aukce skončila 18.10.2023

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Nabízíme k prodeji pozemky v katastrálním území Rakvice, okres Břeclav v Jihomoravském kraji o celkové výměře 11.388 m2.

Jedná se o pozemky:

  • ve výlučném vlastnictví, parc. č.: 4057, 4159, 4295, 5161, 5258  zapsané na LV 586
  • v podílovém vlastnictví ve výši 1/2, parc č.: 5160, 5259 zapsaný na LV 735
  • v podílovém vlastnictví ve výši 1/2, parc č.: 5766 zapsaný na LV 1275

Obec Rakvice leží na jihu Moravy, sousedí s obcemi Velké Pavlovice, Velké Bílovice, Podivín, Lednice, Přítluky, Zaječí. Výhodná poloha obce umožňuje v dostatečné míře využití spojů veřejné dopravy.

Dle platného ÚP jsou pozemky aktuálně vedeny jako ZO – plochy zemědělské – orná půda. S ohledem na lokaci podél zástavby, potenciál lokality a blízkost dalších již schválených rozvojových zón vhodných pro výstavbu se dá uvažovat o případné změně územního plánu. V případě zájmu o změnu možnosti využití pozemků je možné zažádat o individuální změnu územního plánu za vlastní náklady a to podle §46 nebo §55 Stavebního zákona 183/2006 Sb.

Parcely 5160, 5161 jsou zatíženy věcným břemenem zřizování a provozování telekomunikační sítě.

Jedná se o dlouhodobou investici.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva na 5 let s roční výpovědní lhůtou. Smlouva je uzavřena do 30.9.2025. Pachtovní smlouvu Vám rádi zašleme na vyžádání.

Prohlídky nabízených pozemků nenabízíme. Pozemky je možné navštívit individuálně. Každý zájemce je povinen si zjistit skutečný současný stav pozemku.

V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat.

tel.: 733 151 505
mail: dk@chenen.cz
David Kratochvíl

Stáhněte si informační materiály k pozemkům v odkazu níže.

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
405737 m21/1ostatní586
4159678 m21/1orná půda586
42952596 m21/1orná půda586
5161763 m21/1orná půda586
52582567 m21/1orná půda586
51601/2 m2684orná půda735
52593263 m21/2orná půda735
57665546 m21/2orná půda1275