Investiční příležitost Kaznějov 0,05 ha

Aukce skončila 21.2.2024

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Nabízíme k prodeji pozemek v katastrálním území Kaznějov, okres Plzeň-sever v Plzeňském kraji o výměře 532 m2.

Jedná se o pozemek zapsaný na LV 302, parc.č.:  611/2.

Město Kaznějov leží 20 km severně od Plzně. Na severu Kaznějov sousedí s Rybnicí, na východě s Oborou, na jihovýchodě s hospodářským dvorem Býkovem, na jihozápadě s městečkem Horní Bříza a na západě s Mrtníkem. Západně a jihozápadně od města je uprostřed lesů největší povrchový kaolinový lom ve střední Evropě.

Nabízený pozemek se nachází v jihovýchodní části obce. Dle platného územní plánu se pozemky nachází v Z7 – plochy zastavitelné.

Dle výňátku z platného ÚP je v této ploše možné následující využití:

Funkční využití: plochy bydlení – rodinné domy městské (BI), plochy dopravní infrastruktury-místní a přístupové komunikace(DK), plochy sdílené zeleně-soukromá a vyhrazená zeleň(ZS).

Hlavní využití: pozemky pro stavbu rodinných domů

tel.: 733 151 505
e-mail: dk@chenen.cz
David Kratochvíl

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
611/2532 m21/1ostatní302