Investiční příležitost Mlýnec pod Přimdou 0,5 ha

Konec aukce: 7d 7h 57m 20s

celé v územním plánu
Poslat dotaz
Odborná analýza investice do emailu

  celé v územním plánu

  Popis aukce

  Nabízíme k prodeji pozemky v katastrálním území Mlýnec pod Přimdou, okres Tachov v Plzeňském kraji o celkové výměře 4.578 m2.

  Jedná se o pozemky parc. č.: st.13, st.14, 26, 27, 1054, 1069, 1073/3, 1075/1, 1075/2, 1823/2 zapsané na LV 108.

  Pozemky se nachází v obci Mlýnec, která spadá pod město Přimda, které je vzdálené cca 4 km jihozápadně od Mlýnce. Velkou výhodou obce je rychlé napojení na dálnici D5 (Praha – Plzeň – Rozvadov). Hraniční přechod je navíc vzdálený pouze 13 km. Kromě toho se v okolí obce nachází velké množství turistických a cyklistických tras.

  Nabízené pozemky se nachází v plochách neurbanizovaných. Dle platného územního plánu z roku 2014 se pozemky nachází v rozvojové ploše Z44 – plocha bydlení jako dostavba nevyužitého území v ZÚ na západě sídla s využitím jako BV – bydlení v rodinných domech – venkovské.

  Ochranné pásmo venkovního vedení VN 22kW je 10m – zasahuje ze západní strany do pozemku p.č. 1054.

  Archeologické naleziště – zasahuje z východní strany do pozemků p.č. 1054, 1069, 26, 13 , jedná se o historické jádro vsi . Bude zde nutná povinnost oznámit zahájení výkopových prací Národnímu památkovému ústavu.

  Podrobnější popis o využitelnosti je součástí textové části územního plánu.

  Pozemky jsou vhodné k zastavění, a vy tak téměř okamžitě můžete zahájit realizaci investičního záměru bez nutnosti změny územního plánu. Což je velkou časovou i finanční úsporou. S ohledem na fakt, že jsou pozemky stavební, je nutné při nákupu pozemků počítat navíc se sazbou DPH ve výši 21%, která není součástí ceny.

  Pro budoucí investiční záměr bude potřeba zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební řízení rozšířenou o hlukovou studii včetně návrhu protihlukových opatření a projekty vjezdů na pozemek z veřejných komunikací. Dle mapových podkladů lze uvažovat na pozemku vyšší počet dřevin což může vyvolat nutnost jejich kácení.

  Pozemky jsou vhodné k výstavbě za dodržení zmíněných limitů. Vzhledem k současnému vývoji na trhu s nemovitostmi se jedná o zajímavý investiční záměr. Plánovaný rozvoj sousední průmyslové zóny vykazuje značný investiční potenciál.

  Na vyžádání jsme schopni poskytnout zpracovanou analýzu pozemku.

  V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat.

  tel.: 734 154 112
  mail: mn@chenen.cz
  Ing. Michal Novák

  Stáhněte si informační materiály k pozemkům v odkazu níže.

  Přehled parcel

  Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
  st. 131187 m21/1ostatní108
  st. 14827 m21/1ostatní108
  26234 m21/1zahrada108
  27336 m21/1zahrada108
  10541107 m21/1ttp108
  1069492 m21/1ttp108
  1073/331 m21/1orná půda108
  1075/138 m21/1ttp108
  1075/2103 m21/1ttp108
  1823/2223 m21/1ostatní108

  Historie příhozů

  Zatím nikdo nepřihodil.