Investiční příležitost Ondřejov nad Střelou 0,2 ha

Aukce skončila 5.10.2022

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Nabízíme k prodeji pozemky v katastrálním území Ondřejov nad Střelou, okres Plzeň-sever v Plzeňském kraji o celkové výměře 1 717 m2.

Jedná se o pozemky parc.č.: 73/1, 93 zapsané na LV 94.

Pozemky se nachází v jižní části vesnice Ondřejov, která spolu s vesnicemi Vrážné, Korýtka a Pláně spadá pod obec Pláně. Ondřejov se nachází ve střední části okresu Plzeň-sever, 4,5 km severozápadně od Plas. Ondřejov sousedí na severovýchodě s Mladoticemi, na jihozápadě s Pláněmi a na severozápadě s Křečovem. V okolí Ondřejova je mnoho rekreačních chat soustředěných okolo silnice vedoucí na Mladotice.

Dle platného územního plánu se první pozemek nachází v plochách VZ – výroba – zemědělská a lesní, tento pozemek se nachází okolo části zemědělského objetu a slouží (dle KN) jako ostatní plochy – manipulační plocha. Druhý pozemek je dle KN ornou půdou a dle platného ÚP se nachází v plochách které jsou označené jako pole.

Dle textové části platného územního plánu jsou plochy VZ využitelné jako plochy rostlinné a živočišné výroby a přidružené drobné výroby, případně vhodné pro skladové objekty sloužící pro danou plochu, parkovací a odstavné plochy, manipulační plochy, související objekty pro administrativu, stravování, sociální zázemí (WC, umývárny, šatny) či byt správce související s hlavním využitím, veřejná prostranství, ochranná a izolační zeleň, nezbytná dopravní a technická infrastruktura apod.

Protože se jedná o velmi zajímavé umístění pozemků a vhodnou lokalitu, jedná o lukrativní pozemky s možností využití do budoucna.

Z důvodu, že je pozemek parc. č. 73/1 zastavitelný, je nutné k tomuto pozemku počítat navíc se sazbou DPH. Na tomto pozemku také vázne věcné břemeno na základě kterého musí vlastník umožnit přístup po pozemku k ropovodu MERO IKL DN 700 a jeho doprovodným zařízením v případě jejich údržby, revizí a oprav.

V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat.

tel.: 776 686 497
mail: ib@chenen.cz
Bc. Ivana Balážová

Stáhněte si informační materiály k pozemkům v odkazu níže.

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
73/11406 m21/1ostatní94
93311 m21/1orná půda94