Investiční příležitost Opatov v Čechách 1,4 ha

Konec aukce: 5d 7h 10m 38s

celé v územním plánu
Poslat dotaz
Odborná analýza investice do emailu

  celé v územním plánu

  Popis aukce

  Nabízíme k prodeji pozemek v katastrálním území Opatov v Čechách, okres Svitavy v Pardubickém kraji o výměře 14451 m2.

  Jedná se o pozemek parc. č.: 5362 zapsaný na LV 992.

  Obec Opatov se nachází cca 9 km severně od města Svitavy. Obec leží na železniční trati Brno – Česká Třebová a je vázána na vedení silnice I/43 (Svitavy – Brno). Řešený pozemek je přímo přístupný ze silnice 3. třídy III/36813, která lemuje severní okraj pozemku.

  Pozemek je situován severovýchodně v rámci obce Opatov. Řešená plocha je dle platného územního plánu v ploše OV – plocha občanského vybavení. V rámci územního plánu je plocha označena Z23. Dle platného územního plánu je pozemek možné využívat pro občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury (např. vzdělávání a výchova, sociální služby, péče o rodinu, zdravotní služby, kultura, tělovýchova a sport, veřejná správa, ochrana obyvatelstva, věda a výzkum), občanské vybavení komerčního charakteru (např. obchodní prodej, ubytování, stravování, služby). Přípustné využití je pak také pro bydlení, veřejná prostranství, sídelní zeleň, dopravní a technická infrastruktura či nemotorová doprava. Maximální zastavěnost 50 %.

  Zobrazení předmětného pozemku:

  Řešený pozemek leží na levém břehu řeky Třebovky a vzhledem ke svému umístění v meandru řeky je pozemek z východu, jihu a západu v těsné blízkosti vodního toku a na pozemek zasahuje povodňové pásmo, za řekou Třebovkou je plocha lesní a na řešený pozemek tak zasahuje i ochranné pásmo lesa. Již zmíněná příjezdová komunikace prochází podél severní strany pozemku.

  Mezi největší výhody patří především umístění pozemku podél komunikace a napojení na komunikaci, umístění pozemku v zastavitelných plochách a také na pozemek není uzavřena žádná pachtovní smlouva. Díky tomu je možné s realizací vašeho podnikatelského záměru začít téměř okamžitě, bez nutnosti zásadních změn v územním plánu a čekání na výpověď či vypořádání z nájmu obhospodařovatelem. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavební pozemek, musíte při nákupu tohoto pozemku počítat navíc se sazbou DPH. V případě zájmu o bližší informace mě neváhejte kontaktovat, kromě toho mohu na vyžádání mohu zaslat zpracovanou analýzu pozemku.

  tel.: 776 686 497
  mail: ib@chenen.cz
  Bc. Ivana Balážová

  Stáhněte si informační materiály k pozemkům v odkazu níže

  Přehled parcel

  Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
  536214451 m21/1ttp992

  Historie příhozů

  Zatím nikdo nepřihodil.