Investiční příležitost Přísnotice 0,3 ha

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Nabízíme k prodeji pozemky v obci Přísnotice, okres Brno – venkov v Jihomoravském kraji o celkové výměře 3 582 m2.

Pozemky se nachází mimo urbanizovanou část obce severovýchodním směrem od její centrální části, nedaleko fotbalového hřiště. Jedná se především o plochy záhumenních zahrad, sadů, vinic a polí. Část pozemků je pak lesní půdou a pozemky plnící funkci lesa. Dle územního plánu je zde možná rostlinná zemědělská výroba včetně drobných staveb pro zemědělství (kůlny, stodoly, chlévy…). Na p. č. 764/4 je navrhovaná vodní plocha pro rybníky a revitalizační tůně. Nachází se zde významné krajinné prvky s ochranným režimem.

Jihovýchodním směrem od nabízených pozemků se nachází zahrádkářská osada.

V případě dohody s obcí je možnost provést změny ve využití pozemků.

Pachtovní smlouva je uzavřena pouze na parc. č. 765/4.

Jedná se o dlouhodobou investici.

V případě zájmu o bližší informace mě neváhejte kontaktovat.

tel.: 734 333 436
mail: nb@chenen.cz
Ing. Nikola Bilaniuková

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
765/413 m21/1orná půda1133
765/6160 m21/1orná půda1133
765/241 m21/1orná půda1133
764/4819 m21/1lesní pozemek1133
764/50160 m21/1lesní pozemek1133
767/888 m21/1ostatní1133
769/4874 m21/1pze1133
769/749 m21/1pze1133
770/3462 m21/1lesní pozemek1133
770/4357 m21/1lesní pozemek1133
770/5420 m21/1lesní pozemek1133
770/12179 m21/1lesní pozemek1133