Investiční příležitost Tisem 2,9 ha

Aukce skončila 16.11.2021

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Nabízíme k prodeji pozemky v katastrálním území Tisem, okres Benešov ve Středočeském kraji o výměře 29.506 m2 ve spoluvlastnickém podílu 3/8.

Obec Tisem se nachází 9 km od města Benešov a 50 km od hlavního města Prahy. Dopravní napojení zajišťuje silnice II/114 směrem do Benešova a dále z I/3 možnost napojení na dálnici D1.

Všechny nabízené pozemky mají návaznost na stávající intravilán a je zde možno uvažovat do budoucna se změnou využití území. Pozemky se nachází okolo obce na severu a na jihu. V jižní části tvoří tyto pozemky ucelené plochy. Všechny pozemky jsou v současné době využívané pro zemědělské účely.

Pozemek s parc. č. 82 se nachází severně nedaleko centrální části obce. Dle platného územního plánu je část pozemku v zastavitelné ploše. Část pozemku je vymezen pro obytnou výstavbu BV – plochy pro bydlení v RD venkovského typu (návrhová plocha Z01 Tisem-sever). Zbylá část pozemku spadá do ploch NSpzo (plochy smíšené nezastavěného území; přírodní, zemědělská, ochranná a protierozní). Na návrhovou plochu Z01 je zpracován regulační plán ze kterého vyplývá, že na předmětné části pozemku mohou být vystavěny 4 rodinné domy (C1-C4). Stávající vedení VN 22 kV pod správou ČEZ a.s., které zasahuje přes pozemek, bude zrušeno a ukončeno v betonovém stožáru před rozvojovými plochami. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavební pozemek, je při nákupu nutno počítat se sazbou DPH k tomuto pozemku.

Na vyžádání jsme schopni poskytnout zpracovanou analýzu pozemku parc.č. 82 z 06/2020.

V případě zájmu o bližší informace mě neváhejte kontaktovat.

tel.: 734 333 436
e-mail: nb@chenen.cz
Ing. Nikola Jungmannová (Bilaniuková)

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
828470 m23/8orná půda128
7018398 m23/8orná půda232
70320573 m23/8orná půda232
7072320 m23/8orná půda232
941/343 m23/8ostatní232
657/163667 m23/8orná půda232
675/1623253 m23/8orná půda232
123108 m23/8orná půda232
1248920 m23/8orná půda232
842932 m23/8orná půda232