Investiční příležitost Brantice 2,1 ha

Aukce skončila 15.2.2024

Zjistit dostupnost
Odborná analýza investice do emailu  Popis aukce

  Nabízíme k prodeji pozemky v katastrálním území Brantice, okres Bruntál v Moravskoslezském kraji o výměře 20.468 m2.

  Jedná se o pozemky parc.č.: 456/8, 457/5, 458/11 zapsané na LV 460.

  Obec Brantice se nachází v severovýchodní části České republiky v těsné blízkosti města Krnov a 15 km od města Bruntál. Přes území Brantic se táhne Brantická vrchovina, která spadá do pohoří Nízkého Jeseníku a také zde protéká řeka Opava.

  Nabízené pozemky leží nedaleko centrální části sídelního útvaru, při silnici č.45, v sousedství dřevozpracovatelské firmy. V územním plánu obce se tyto zemědělské pozemky nachází naproti plochám Z11 (využitelné jako VL výroby a skladování – lehkého průmyslu), v sousedství ke pak rozvojová plocha Z16 (využitelné jako SO smíšená obytná). Pozemky jsou situovány ve velice dobré pozici vůči obci a směru jejího rozvoje, a tak při splnění podmínek odpovědných orgánů státní správy, je možné dosáhnout rekvalifikace nabízených parcel. Pozemky mají vyšší bonitu půdy (II. třída ochrany) a jižní cíp částečně zasahuje do záplavového území a biocentra ÚSES – využitelnost pozemků je i přesto stále vysoká. Urbanistická koncepce obce je navíc zaměřena na udržení stabilního počtu obyvatel v produktivním věku – to znamená, že je kladen důraz na dostatečnou nabídku ploch pro výstavbu.

  Pozemky je možné využívat pro zemědělskou rostlinou výrobu nebo pastevní chov hospodářských zvířat. Přípustné jsou pak stavby a zařízení nezbytné pro zemědělskou výrobu – stavby pro pastevní chov hospodářských zvířat, napáječky, stavby pro skladování zemědělských produktů, včelíny, ohrady a elektrické ohradníky pastevních a jezdeckých areálů apod. Více informací k využitelnosti se nachází v textové část územního plánu.

  Na vyžádání rádi poskytneme zpracovanou analýzu dané lokality.

  Na pozemky je aktuálně uzavřena platná pachtovní smlouva s výpovědní lhůtou 1 rok. Smlouvu Vám rádi zašleme k nahlédnutí.

  Prohlídky nabízených pozemků nenabízíme. Pozemek je možné navštívit individuálně.

  V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat.

  tel.: 734 154 112
  mail: mn@chenen.cz
  Ing. Michal Novák

  Stáhněte si informační materiály k pozemkům v odkazu níže.

  Přehled parcel

  Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
  456/814761 m21/1ttp460
  457/5415 m21/1ttp460
  458/115292 m21/1ttp460