Investiční příležitost Nymburk 2,4 ha

Aukce skončila 6.6.2023

Zjistit dostupnost
Odborná analýza investice do emailu  Popis aukce

  Předmětem této investiční příležitosti jsou lukrativní pozemky v katastrálním území Nymburk v okrese Nymburk, Středočeský kraj o celkové výměře 23.638 m2.

  Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 763/11 a 763/12 zapsané na LV 8928.

  Dle územního plánu se pozemky nachází v zastavitelných plochách v průmyslové zóně Zálabí, jižně od řeky Labe, a jsou vymezené pro výrobu a skladování – lehký průmysl. Kromě podrobnějšího popisu možností je součástí územního plánu také návrh dopravní obslužnosti pro celou lokalitu.

  Lokalita je velice dobře dopravně dostupná se snadným přístupem k D11.

  Na pozemek parc. č. 763/11 je v současné době uzavřená pachtovní smlouva s výpovědní lhůtou 1 roku. Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání. Také na vyžádání můžeme poskytnout zpracovanou analýzu lokality.

  Protože se jedná o pozemky stavební, je nutné při nákupu počítat navíc se sazbou DPH, která bude v platné výši vypočtena ze skutečné prodejní ceny. Pozemky jsou volně přístupné a je tak možné navštívit je individuálně.

  V případě zájmu či dotazů mne kontaktujte.

  tel.: 734 333 436
  mail: nb@chenen.cz
  Ing. Nikola Jungmannová

  Stáhněte si informační materiály k pozemkům v odkazu níže. 

  Přehled parcel

  Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
  763/1123498 m21/1orná půda8928
  763/12140 m21/1orná půda8928