Investiční příležitost v k.ú. Nymburk, 2,4 ha, podíl 1/1

Aukce skončila 16.6.2022

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem této investiční příležitosti jsou lukrativní pozemky v katastrálním území Nymburk v okrese Nymburk ve Středočeském kraji. Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 763/11 a 763/12 zapsané na LV 8928.

Pozemky se nachází v zastavitelných plochách v průmyslové zóně Zálabí, jižně od řeky Labe. Tyto plochy jsou vymezeny pro výrobu a skladování – lehký průmysl.

Součástí výrobních ploch, zejména v sousedství obytné zástavby a volné krajiny a v pohledově exponovaných polohách musí být izolační zeleň. V prostoru výrobních zón je doporučeno přednostně lokalizovat investory s vyššími pozemkovými nároky a vyšší nabídkou pracovních příležitostí (omezit členění větších pozemků na drobné parcely).

Jelikož jsou pozemky součástí navržené průmyslové zóny nedá se předpokládat, že by byla umožněna případná změna územního plánu. U pozemků se dá tedy předpokládat vystavění haly.

Radioreléové spoje jsou dány výškou terénu a je nutno dodržet přímou viditelnost a ochranný koridor těchto spojů.

Součástí územního plánu pro tuto lokalitu je i návrh pro dopravní obsluhu této lokality.

Místo je velice dobře dopravně dostupné se snadným přístupem k D11 s tím, že má vzniknout dopravní napojení lokality také z

Celková výměra nabízeného podílu je 23.638 m2.

Na pozemek parc. č. 763/11 je uzavřena pachtovní smlouva s výpovědní lhůtou 1 roku. Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání. Na vyžádání jsme dále schopni poskytnout analýzu lokality.

Při nákupu je nutno počítat se sazbou DPH.

V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat.

tel.: 733 151 505
mail: dk@chenen.cz
David Kratochvíl

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
763/1123498 m21/1orná půda8928
763/12140 m21/1orná půda8928