Rubriky

Odebírejte novinky do emailu

Loading

Sledujte nás

Převod nemovitosti a vklad do katastru nemovitostí

Natálie Havlíčková
Přečteno 20x

Prodáváte nebo kupujete zemědělskou půdu či jinou nemovitost a nevíte si rady s převodem v katastru nemovitostí? Převod práva na nemovitost se zdá být složitější, než ve skutečnosti je. Nemusíte se tedy ničeho bát. Dnes vás celým procesem provedeme a budete mít jistotu, že se váš sjednaný prodej, darovací proces či dědictví stanou platnými.

Převod nemovitosti

Před samotným převodem práva na nemovitost v katastru nemovitostí musí dojít k převodu formou přenechání věci. Velmi podobné formální náležitosti vás čekají u prodeje, darování či dědictví nemovitosti. V kupní i darovací smlouvě musí být uvedeny údaje o obou smluvních stranách a potřebné informace o nemovitosti. Smlouva kupní musí také obsahovat výši prodejní ceny, způsob úhrady a lhůtu pro její vyřízení. Další potřebné informace k vytvoření kupní smlouvy najdete v článku Na co si dát pozor v kupní smlouvě.

TIP 1: Věnujte zvýšenou pozornost tomu, aby ve smlouvě byly uvedeny všechny související pozemky a také případná věcná břemena, která jsou uvedena v listu vlastnictví.

TIP 2: Doporučujeme vždy před podepsáním smlouvy nahlédnout do listu vlastnictví. Většinu důležitých informací naleznete také v nahlížení do katastru, nicméně list vlastnictví vám dá jistotu, že nakupujete nemovitost, u které vás již nic nepřekvapí.

Podpisy smluv

Kromě všech potřebných náležitostí o smluvních stranách a převáděné nemovitosti musí být smlouva vyhotovena v dostatečném počtu kopií a obsahovat také správné podpisy. Při převodu nemovitosti je nutné obstarat nejméně tři vyhotovení kupní či darovací smlouvy. Jednu kopii pro každého ze zúčastněných a jedno vyhotovení pro katastr nemovitostí.

TIP 1: Nezapomeňte na skutečnost, že vyhotovení, které se dokládá na katastr, se neobejde bez úředně ověřených podpisů obou smluvních stran.

Převod kupní ceny

Nezbytnou součástí převodu nemovitosti ještě před vkladem na katastr je uhrazení sjednaných finančních prostředků. Existují dvě nejčastější možnosti úhrady kupní ceny. Nejjednodušší formou úhrady je převod na bankovní účet. Jedná se však o způsob bez ochrany finančních prostředků. Nejbezpečnějším způsobem platby za nemovitost je využití služeb advokátní úschovy. V tom případě kupující převede finance na účet advokáta a ten peníze vyplatí až po úspěšném přepsání na katastru nemovitostí. Kdyby došlo k nějakému problému a pozemek by nemohl být přepsán na nového majitele, peníze se bezpečně dostanou zpět do rukou kupujícího.

Samotný návrh na vklad do katastru nemovitostí

1. Určení pověřené osoby

Už v kupní smlouvě by mělo být uvedeno, kdo se stává tzv. pověřenou osobou. Smluvní strana, která je zvolena, má za úkol podat návrh na vklad do katastru a zaplatit příslušný poplatek. Zcela běžnou je také varianta, kde je ve smlouvě uvedeno, že se o poplatek dělí obě smluvní strany

2. Příprava dokumentace

Příslušná osoba následně vyplní elektronický formulář Návrh na vklad práva. Formulář téměř všechny potřebné informace doplní sám dle informací z katastru nemovitostí. I tak buďte ale velmi pozorní při vyplňování, předejdete tak případným chybám, které by prodej zkomplikovaly. K takto vyplněnému a vytištěnému návrhu na vklad přiložíte kolek a kupní smlouvu s úředně ověřenými podpisy a osobně či poštou je doručíte na katastrální úřad.

TIP 1: Podpisy snadno a rychle úředně ověříte na kterékoliv pobočce CzechPointu za jednotnou částku 30 Kč za jeden podpis.

TIP 2: Návrh na vklad se neobejde bez poplatku ve formě zmíněného kolku. Kolek musí být v hodnotě 2000 Kč. Pokud budete dokumentaci posílat poštou, je třeba přiložit kolek zakoupený na kterékoliv pobočce České pošty. Pokud však budete návrh doručovat osobně, je možné tuto částku zaplatit až na místě úřadu.

U obou částek doporučujeme předem ověřit jejich aktuální výši. Uvedené ceny jsou platné k červenci 2022.

3. Co se bude dít po podání návrhu?

Úřad po obdržení žádosti na vklad práva neprodleně označí nemovitost v katastru nemovitostí tzv. plombou, která značí, že dochází ke změnám na listu vlastnictví. Vyřízení žádosti proběhne v lhůtě 20 – 30 dní. Dříve ani později to nebude – 30 dní je lhůta pro vyřízení a 20 dní je doba, po kterou mohou smluvní strany podat připomínku proti návrhu. Jedná se o způsob ochrany před podvodníky. Pokud návrh na vklad ani jiná dokumentace nebudou obsahovat administrativní chyby či jiné nesrovnalosti, žádost bude kladně vyřízena. V takovém případě budou vlastnická práva převedena na kupujícího a proces převodu nemovitosti bude ukončen.

Rozdíly při darování a dědictví

Proces je téměř totožný u všech druhů přenechání věci. Jedinou rozdílností je úřední dokument stvrzující převod vlastnického práva. Při prodeji převod dokládá kupní smlouva. U daru mluvíme o darovací smlouvě, která stejně jako kupní musí obsahovat podpisy obou smluvních strany. V tomto případě se jedná o dárce a obdarovaného. Při dědictví se právo na převod vlastnického práva dokládá dědickým rozhodnutím, které bylo vystavenou soudem.

Pokud vás převod nemovitostí stále děsí, uskutečněte prodej či nákup za pomoci odborníků. My uděláme celý proces za vás a vy tak nebudete mít žádné starosti. Přečtěte si, jak probíhá nákup pozemků přes Půdu v Aukci ZDE.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat autorku článku.

Poslat dotaz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


„Máme dlouholeté zkušenosti v oboru a inovační propojení aukčního prodeje s online prostředím.“Naše aukce